Realiseer uw wensen en ambities


Inkomensplanning

Met uw huidige inkomen kunt u zich een bepaald uitgavenpatroon veroorloven, maar hoe ziet het besteedbaar inkomen eruit als u stopt met werken?

Bij inkomensplanning  wordt een verband gelegd tussen uw inkomsten en uw uitgaven, zowel bruto als netto. Wij beoordelen de situatie van een lang en (financieel) gezond leven, de situatie van arbeidsongeschiktheid, de situatie van werkloosheid en de situatie van onverhoopt overlijden.

Vermogensplanning

Hoe bouwt u vermogen op, sparen of beleggen, de lopende financieringen aflossen, hoe kunt u met zo weinig mogelijk risico toch uw gewenst eindkapitaal bereiken, wat is het daadwerkelijke risico van uw beleggingsportefeuille, vermogen binnen de onderneming houden, kunt u interen op uw vermogen?

Dergelijke vragen staan centraal bij vermogensplanning.

Nalatenschapsplanning

Hierbij vindt er een gerichte beoordeling plaats van uw huwelijkse- of registratie voorwaarden. Uiteraard wordt ook uw testament beoordeeld. Het vermogen wordt ingedeeld met als doel om dit vermogen nu direct of in de toekomst over te dragen aan veelal "de volgende generatie".

Een succesvolle overdracht van het vermogen, nu of in de toekomst, betekent veelal een besparing van successierecht, schenkingsrecht en inkomstenbelasting.

Hypotheekplanning

Kopen of huren, bijleenregeling, 2e woning in het buitenland, koopwoning en echtscheiding, financieringsoffertes beoordelen, kinderen financieel ondersteunen bij de aankoop van een woning?

Financiële rust en zekerheid zijn belangrijk, de eigen woning is voor veel gezinnen het financiële fundament. Wij staan stil bij uw wensen en doelstellingen en kijken dan welk advies het beste bij u past, nu en in de toekomst.

“Wij kijken welk advies het beste bij u past,
nu en in de toekomst”

Lijfrente planning

De lijfrente is een levensverzekering die kan dienen als aanvulling op uw inkomsten. Het kapitaal van de lijfrente of koopsom valt na verloop van tijd vrij, meestal op of rond de datum dat u wilt stoppen met werken. Bij de uitkeringsmogelijkheden wordt er onderscheid gemaakt tussen 'oud belastingregime-' en 'nieuw belastingregime-' polissen.

Belangrijk om te weten is dat u in principe zelf mag bepalen bij welke verzekeraar of bank u het opgebouwde kapitaal laat uitkeren. Dit kan u veel geld schelen want de verschillen zijn aanzienlijk. Wij kunnen u begeleiden bij de keuze die het beste aansluit op uw persoonlijke wensen.

Bedrijfsoverdrachten en bedrijfsbeëindiging

Een overdracht of opvolging maakt u vaak maar één keer in uw leven mee, dit proces is zeer complex, zeker als het gaat om een familieopvolging. Hierbij spelen vaak de emotionele kanten een groot belang, zeker bij de niet-opvolgende verwanten.

Alles draait om tijdige en zorgvuldige communicatie. Wij kunnen hierbij een grote rol hebben als onafhankelijke en deskundig adviseur, die het hele proces begeleid.

Belastingzaken

Bij inkomstenbelasting maakt de belastingdienst onderscheid tussen 3 boxen, te weten:

  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk & woning
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Heeft u moeite met alle regels die gelden voor de inkomstenbelasting? Wij kunnen voor particulieren de aangifte inkomstenbelasting verzorgen.